עמוד הבית
מסע ישראלי מבראשית

"מסע ישראלי מבראשית" הנו תכנית חדשנית הנושאת חזון ואופק חינוכי לחברה הישראלית. התכנית גובשה במשותף על-ידי עמותת "מבראשית" ומטה של"ח וידיעת הארץ במשרד החינוך.
זהו פרויקט המבוסס על בירור, גיבוש וחיזוק הזהות היהודית, הישראלית והציונית של בני הנוער במדינת ישראל, על בסיס מסע מטלטל ומרגש בנופי ארץ-ישראל. המסע, המתקיים במשך שבוע ימים, מקיף כ-15,000 תלמידים בשנה.
 
קהל יעד:
כיתות י"א מתיכוניים ממלכתיים וממלכתיים-דתיים בכל הארץ (כיתות י' – רק לאחר הפסח).
 
התכנית החינוכית:
על הציר הגיאוגרפי, כל מסע נע מקצוות הארץ דרך השפלה אל סיומו ושיאו בירושלים. בהתאמה הוגדר ציר רעיוני סביב מעגלים שונים, שהתלמיד עומד במרכזם ובוחן את הזדהותו ושייכותו לכל אחד ממעגלי חייו: מעגל אני ועצמי, מעגלי הקבוצה והחברה, ומעגלי הלאום – עם, ארץ ומדינה.
מעגלים אלה נפרשים על רצף ימי המסע, ומתקדמים מן הראשוני והבסיסי אל המורכב והעמוק כדלהלן:
1. "אני מול עצמי" – תהליך של הקשבה עצמית-פנימית, חשיפת היתרונות והחסרונות העצמיים והמידות. את החוויה עוברים התלמידים באזורי קצה (מכתש רמון, מדבר יהודה, גוש מירון, כרמל) במסע נודד הנמשך כמעט יומיים וכולל לינת שטח ובישולי שדה.
2. "אני והקבוצה" – תהליך של בירור משמעות הקבוצה כלפי התלמיד ומקומו הייחודי בה. את החוויה עוברים התלמידים בעזרת משימות אתגר קבוצתיות, הממחישות את יחסי גומלין בין הפרטים בכיתה, את מקומו של הפרט בקבוצה בכלל וכן כישורי מנהיגות ותקשורת בין-אישיים.
3. "אני והחברה" – תהליך בירור והכרת הפסיפס החברתי בישראל. הציר הגיאוגרפי מכתיב את מיקומה של חוויה זו: ערי הפריפריה. שם עוברים התלמידים תהליך של התערות מקומית ראשונית דרך ניווט חברתי ומפגש עם המנהיגות החברתית בעיר. שיאו של היום בהתנדבות בארגוני חסד, חינוך ורווחה בעיר.
4. "אני ועם-ישראל בארץ-ישראל" – תהליך בירור מקומה של ארץ-ישראל בתודעה היהודית והציונית וזיקת עם-ישראל אליה. רובד זה מביא אותנו אל אזורי שפלת יהודה והרי ירושלים, כאשר "חומר הגלם" שלו הוא אתרי תנ"ך, אתרים היסטוריים קדומים ואתרים מראשית הציונות ומפרקי התקומה של מדינת ישראל.
5. "אני ומדינת ישראל" – תהליך בירור הרעיון הציוני והגשמתו, בין השאר על רקע הציר "שואה ותקומה". רובד זה מועבר בירושלים, ובדרך-כלל עובר דרך "יד ושם" והר הרצל.
כל מסע מסתיים בשבת בירושלים ומגיע לרובד השישי:
6. "אני והזהות היהודית שלי" –כל תלמידי המסעות עולים לכותל המערבי לקבלת שבת ותפילה. משם הם ממשיכים לשַבָּת חווייתית, שכל כולה מוקדשת לחיזוק הזהות היהודית וזיקתה לכל רובדי המסע.

למסע קודמים מפגשי הכנה בביה"ס, ולאחריו ייערכו מפגשי סיכום. המסע כולו שזור בטקסים שהוכנו מראש על-ידי התלמידים ובסדנאות קבוצתיות, המעבדות את החוויות השונות. כל אחד מימי המסע נפתח עם הנץ החמה בלימוד קבוצתי משותף, בזיקה לרובד הרעיוני הנחווה באותו יום. מדריכי המסע, לא פחות משהם מדריכי טיולים הנם מנחים ולמעשה מובילים את התלמידים בתהליך קבוצתי דינאמי עמוק ומשמעותי, המוביל לחוויה בעלת עצמה שתחבר את התלמידים לעצמם, למעגלי חברה וקהילה מגוונים, לתבנית נוף מולדתם, לשורשיהם העמוקים בעם ובארץ ולמחויבותם כאזרחים עתידיים במדינת ישראל – הבית הלאומי של עם-ישראל.
 
לפרטים נוספים אפשר לפנות למשרדי "מסע ישראלי מבראשית" 
5887897 02  או באתר האינטרנט:www.masaisraeli.co.il 
כתובת למשלוח מייל: masa_israeli@mibereshit.org 
Skip Navigation Links
מבראשיתמסע ישראלי מבראשית